2020/06/19: Private Session – Ligatio & lizanne

Private Session @Fetish Café - Kleine Pieter Potstraat 8, 2000 Antwerpen

ENGLISH BELOW


Op deze avond krijg jij een unieke inkijk in de BDSM relatie van Ligatio en lizanne. Wat er precies zal gebeuren, dat staat niet vast, maar zoals de titel al aangeeft, gaat het om een “Privé Sessie”. Je woont een dynamisch spel bij waarin mogelijks volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Bondage
 • Zwepen
 • Dominantie / onderdanigheid
 • Sadisme / masochisme
 • Vernedering
 • Seksuele handelingen

En daar mag je foto’s, video’s, tekeningen, of een andere kunstvorm van maken. Of je mag gewoon toekijken! We zorgen voor een interessante licht setting, en veranderen deze gedurende de avond een aantal keren, zodat weer nieuwe visueel aantrekkelijke taferelen ontstaan.

De planning:
 • 22u00 – 22u30: aankomst en licht setup. Hier krijg je de kans om je camera af te stemmen op de lichtsituatie.
 • 22u30 – 23u30: “Private Session”
 • 23u30 – 00u00: Afsluiting en socializing.
De regels:
 • Je mag geen gebruik maken van flitsers of zelf extra verlichting meebrengen. We verlichten voldoende passende bij de sfeer van het event
 • Aanraken is verboden
 • Je hebt geen controle over wat er gebeurt – je bent een toeschouwer. Je kan dus geen aanwijzingen geven, en ook ‘kan je dat nog eens doen?’ is niet aan de orde. Dit is een intiem spel, en jij hebt het voorrecht om dat te aanschouwen
 • Er heerst een rustige sfeer, en dat willen we zo houden. Fluisteren kan, maar zelfs dat liever niet. We voorzien zachte, passende muziek
 • Alle beeldmateriaal is uitsluitend voor privé gebruik. Je hebt op geen enkele manier het recht om beelden te gebruiken, te reproduceren in gelijk welke vorm of deze te verdelen. Inbreuken hierop zullen tot passende stappen leiden. Je neemt deel aan het event uitsluitend voor je eigen plezier.
Wie welkom is:
 • Iedereen die foto’s en/of video’s wil maken
 • Iedereen die deze intieme sessie wil aanschouwen en wil genieten van de intimiteit die Ligatio en lizanne beleven
Wie niet welkom is:
 • Wie storend gedrag vertoont
 • Wie problemen heeft met het zien van (expliciete) erotische scenes.
Voorwaarden:
 • De deelname aan de avond bedraagt €50 per persoon, en deze wordt bij de verwelkoming afgerekend
 • Kom op tijd. Om 22u30 stipt beginnen we, en wie dan niet binnen is kan niet meer deelnemen. Laatkomers storen, en dat past niet in de privé setting die we creëren
 • Reserveren is verplicht en noodzakelijk, en doe je met onderstaand formulier. Je inschrijving is pas finaal als je daarvan bevestiging hiervan krijgt

ENGLISH

This event allows you an unique insight in Ligatio & lizanne’s BDSM relationship. What exactly will happen is unsure, but as the title of the event suggests, it is a ‘Private Session’ in which the following aspects may be addressed:

 • Bondage
 • Whips
 • Dominance / submission
 • Sadism / masochism
 • Humiliation
 • Sexual acts

You are allowed to make pictures and/or videos, drawings or any other form of art. Or you can just watch! We provide and interesting lighting setup, which changes several times trough the night in order to get new visually attractive scenes.

The Schedule:
 • 22u00 – 22u30: arrival and lighting setup. You’ll get the chance to configure and set up your camera according to the light situation
 • 22u30 – 23u30: “Private Session”
 • 23u30 – 00u00: End of the event en socializing.
The rules:
 • You are not allowed to use strobe lights or bring extra lighting yourself. We provide the appropriate lighting suiting the atmosphere of the event.
 • No touching.
 • You’re not in control of what happens – you’re a spectator. You cannot give directions, neither can you ask to ‘do this or that again’. This is an intimate session and you have the privilege to spectate.
 • The atmosphere is tranquil, and we want to keep it that way. Whispering is okay, but maybe you shouldn’t. We provide suitable music.
 • All footage is strictly for private use. You do not have the right to use, distribute or multiply the footage in any form without prior written consent. Any infringement will lead to actions. You take part in this event for your own enjoyment.
Who is welcome:
 • Everybody willing to make pictures and / or video recordings
 • Everybody willing to witness this intimate session, and wants to enjoy the intimacy Ligatio & lizanne experience.
Who is not welcome:
 • Whose behavior is disturbing
 • Who is not comfortable with seeing explicit erotic scenes.
Conditions:
 • The participation fee for the event is €50 per person, and is due at the beginning of the event.
 • Be on time. At 22h30 sharp we start. If you’re not in by then, you will be denied admission to the event. Who is late, disturbs the atmosphere of the private setting we want to create.
 • Reservation is mandatory, and is done using the form below. Your subscription is only final when you receive confirmation.